Mødedato: 24-10-2017

Ny analyse skal styrke vejledning og håndhævelse

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen igangsætter en analyse, der skal styrke grundlaget for at håndhæve og vejlede om konkurrencereglerne. Analysen vil blandt andet afdække danske virksomheders fokus på konkurrencereglerne. Nogle af resultaterne ventes at kunne sammenlignes direkte med resultaterne i analysen ”Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i 2012.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant