Mødedato: 29-01-2020

NRGi Rådgivning Holding A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Frandsen El A/S

Resumé

Ved fusionen erhverver NRGi Rådgivning 100 pct. af aktierne i Frandsen El, og NRGi Rådgivning opnår dermed enekontrol over selskabet. NRGi Rådgivning er ejet af andelsselskabet NRGi a.m.b.a. med 215.000 andelshavere. NRGi-koncernen er opdelt i seks hovedforretningsområder bestående af (i) salg og markedsføring af elektricitet, (ii) drift og udbygning af el- og varmeinfrastruktur, (iii) vedvarende energiprojekter, (iv) bygherrerådgivning, (v) energioptimering, energistyring, energimærkningsordninger, tilstandsrapporter etc., og (vi) stærk- og svagstrømsinstallationer. NRGi Rådgivning opererer inden for områderne (iv), (v) og (vi), og ejer EL:CON, som har aktiviteter inden for elinstallation, bygningsautomatik, energioptimering, løsninger til vedvarende energi, sikring, indeklima, automation, termografering, forsyningsanlæg, vejbelysning og trafiksignaler. Frandsen El driver virksomhed med alle former for stærk- og svagstrømsinstallationer og har således aktiviteter inden for elinstallationsområdet, herunder området for brand- og tyverisikring og automation. Herudover er Frandsen El via underentreprenører aktiv inden for bl.a. bygningsautomatik og indeklima. Frandsen El tilbyder disse produkter via hovedkontoret i Glostrup og ellers via deres underafdelinger Herlev Elektrikeren, Robotek El & Teknik, samt Birkerød El. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet