Mødedato: 16-01-2018

NRGi Elsalg A/S’ erhvervelse af Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem NRGi Elsalg A/S, Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S. NRGi Elsalg A/S’ erhverver ved transaktionen samtlige aktier i henholdsvis Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S. NRGi a.m.b.a., der ejer 100 pct. af aktierne i NRGi Elsalg A/S, er et andelsselskab ejet af 210.000 andelshavere. NRGi-koncernen har ca. 1.200 medarbejdere, og er opdelt i seks hovedforretningsområder bestående af (i) salg og markedsføring af elektricitet, (ii) drift og udbygning af el- og varmeinfrastruktur (herunder distribution af elektricitet i Konstant Net A/S’1 forsyningsområde), (iii) investering i vedvarende energiprojekter, (iv) bygherrerådgivning, energioptimering, energistyring, energimærkningsordninger, tilstandsrapporter etc., (v) stærk- og svagstrømsinstallationer for private samt for offentlige og private virksomheder og (vi) salg af produkter og ydelser inden for byrumsinventar, belysning, cyklisme og mobilitet. NRGi Elsalg A/S opererer inden for førstnævnte forretningsområde, som omfatter salg og markedsføring af elektricitet til private husholdninger og virksomheder. Gul Strøm A/S er et el-handelsselskab, som sælger elektricitet og naturgas til private husholdninger og virksomheder. Efter fusionen vil Gul Strøm A/S ikke længere sælge naturgas. Energiselskabet Natur-Energi A/S er et el-handelsselskab, som sælger klimavenlig elektricitet og naturgas til private husholdninger og virksomheder. Efter fusionen vil Energiselskabet Natur-Energi A/S ikke længere sælge naturgas. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant