Mødedato: 01-01-1900

NRGi Elhandel A/S’ erhvervelse af Scanenergi A/S

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. januar 2024 en anmeldelse af en fusion mellem NRGi Elhandel A/S (”NRGi Elhandel”) og Scanenergi A/S (”Scanenergi”). Transaktionen indebærer, at NRGi Elhandel, der ultimativt ejes af NRGi a.m.b.a., overtager hele aktiekapitalen i Scanenergi fra Scanenergi Holding A/S. Med transaktionen erhverver NRGi Elhandel dermed enekontrol over Scanenergi. Oprettet FEB 24

Regler

Fusion