Mødedato: 08-02-2018

Norlivs erhvervelse af kontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

Resumé

Sagen vedrører Norlivs erhvervelse af enekontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S (”Nordea Liv & Pension”). Norliv erhverver 45 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, fra Nordea Life Holding AB. Norliv besidder i forvejen før transaktionen 25 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, og vil derfor efter transaktionen have 70 pct. af aktierne i selskabet. Efter fusionen får Norliv enekontrol over Nordea Liv & Pension. Nordea Liv & Pension er et livs- og pensionsforsikringsselskab med ca. 330.000 kunder. Nordea Liv & Pension opererer på det danske marked, og selskabets produktudbud omfatter forskellige former for livsforsikring og pensionsopsparing – tegnet privat eller som firmapensionsordning. Nordea Liv & Pension tegner derudover forsikringer i forhold til sygdom, invaliditet, alderdom og død. Nordea Liv & Pension leverer endvidere rådgivnings- og serviceydelser i forbindelse med formidling og tegning af Health Care produkter. Nordea Liv & Pension tilbyder desuden sundhedsforsikringer i samarbejde med bl.a. Tryg. Norliv er en forening, hvis medlemmer består af kunderne i Nordea Liv & Pension. Foreningens formål er at forvalte kapital bl.a. gennem investeringer i værdipapirer som led i almindelig formuepleje samt yde støtte til almennyttige aktiviteter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant