Mødedato: 30-01-2002

Nordisk Aktiv Virke A/S’ anmeldelse af konkurrenceklausul

Resumé

Nordisk Aktiv Virke A/S anmeldte d. 30. juni 1998 en købekontrakt mellem Hevea Timber Ldt. og Vich 4668, der indgår i Nordisk Aktiv Virke A/S koncernen, om Nordisk Aktiv Virke A/S’ køb af aktierne i Malcolm Holding A/S. Hevea Timber Ldt. driver virksomhed med udlejning af et trykimprægneringsanlæg til tredjemand. Malcolm Holding A/S driver virksomhed med trykimprægnering og tørring af træ som lønarbejde. I den anmeldte købekontrakt indgik en 5 års konkurrenceklausul for sælger, der udløb den 3. december 2001. Da den anmeldte købekontrakt var omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens § 27, stk. 4, og konkurrenceklausulen nu er udløbet, fandt Konkurrencestyrelsen ikke anledning til at behandle den anmeldte købekontrakt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§27, stk. 4

Brancher

Trykimprægnering

Samhandeler

Ikke angivet