Mødedato: 28-08-2023

Nordic Wood Industries A/S’ erhvervelse af Scandi Byg A/S’ aktiviteter

Resumé

Transaktionen omfatter, at Nordic Wood Industries A/S’ erhverver Scandi Byg A/S’ aktiviteter, herunder alle Scandi Bygs aktiver (immaterielle anlægsaktiver, materielle anlægsaktiver, igangværende arbejder, varelager, deposita, goodwill og andre aktiver der er nødvendige for at kunne drive virksomheden), Scandi Bygs ordrebeholdning samt Scandi Bygs medarbejdere på overtagelsestidspunktet. Nordic Wood Industries-koncernen er inden transaktionen aktiv inden for salg af træbaserede byggematerialer og byggematerialekomponenter så som spær, limtræ, træbaserede væg- og tagelementer og papirisolering gennem selskaberne Lilleheden A/S, Roust Elementer A/S, Palsgaard Spær A/S og Papirisolering Holding. Produkterne sælges gennem byggemarkeder og direkte til entreprenører. Nordic Wood Industries-koncernen har produktion og salg i Danmark og Tyskland og har tillige eksport til Norge, UK og Sverige. Scandi Byg A/S er aktiv inden for produktion og opførelse af modulbyggeri. Scandi Byg A/S bygger primært som totalentreprenør og hovedentreprenør og indgår typisk i et tæt samarbejde med bygherre, arkitekter og andre rådgivere om udviklingen af et projekt. Herudover producerer og sælger Scandi Byg A/S bygningsmoduler i form af skurvogne og pavilloner. Styrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant