Mødedato: 12-04-2018

Nordic Transport Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over NS Transcargo A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Nordic Transport Group A/S (”NTG”) og NS Transcargo A/S (”NS Transcargo”). Fusionen finder sted ved, at NTG erhverver 51 pct. af aktierne i NS Transcargo, der herefter bliver driftsselskab i NTG-koncernen. Transaktionen indebærer, at NTG erhverver enekontrol over NS Transcargo. NTG driver speditionsvirksomhed i Danmark og en række andre lande. NTG har en vis aktivitet inden for speditionsydelser relateret til køletransport, sø- og luftfragt samt logistikydelser, men driver hovedsageligt virksomhed inden for godstransport på vej, herunder primært tværnational godstransport. NS Transcargo driver ligeledes speditørvirksomhed. NS Transcargo beskæftiger sig udelukkende med tværnational godstransport på vej. Da fusionen ikke gav anledning til problemer, blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet