Mødedato: 22-06-2023

Nordic Climate Group AB’s erhvervelse af enekontrol over SA-AL Køleteknik ApS

Resumé

Transaktionen indebærer, at Nordic Climate Group AB, via et nyoprettet selskab Nordic Climate Group Denmark A/S, erhverver enekontrol over SA-AL Køleteknik ApS. Nordic Climate Group AB tilbyder gennem dets datterselskaber ydelser inden for service og installation af køle- og varmesystemer i Sverige, Norge og Finland. Nordic Climate Group AB har fire overordnede forret-ningsområder; i) køling, ii) varme, iii) energi og iv) service. Derudover producerer Perfect Temperature Group AS, der er en del af Nordic Climate Group AB, også visse typer af fryseanlæg, der også sælges uden for Sve-rige, Norge og Finland. Nordic Climate Group AB er kontrolleret af kapi-talfonden Altor (Fund V). Altor kontrollerer gennem dets fonde en række porteføljeselskaber, herun-der Multi-Wing Group A/S, der designer og monterer axial vifter til brug i opvarmnings-, kølings- og ventileringssystemer, dvs. komponenter i tem-peraturkontrolsystemer. SA-AL Køleteknik ApS leverer, monterer, reparerer og servicerer alle for-mer for køle-, frost- klima- og varmepumpeanlæg, og leverer bl.a. ydelser i relation til supermarkedsanlæg, klima- og varmepumpeanlæg, køle- og fryserum, vandkølingsanlæg og ismaskiner. SA-AL Køleteknik ApS er udelukkende aktiv i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant