Mødedato: 04-08-2022

Nordic Capitals erhvervelse af RiskPoint Holding A/S

Resumé

Transkationen omfatter, at Nordic Capital XI L.P (“Nordic Capital”) erhverver fælleskontrol over RiskPoint Holding A/S (“RiskPoint”). Efter transaktionen vil RiskPoint være underlagt fælleskontrol af Nordic Capital og RP Partner Co. RP Partner Co. bliver stiftet i forbindelse med transaktionen og ejes af de eksisterende kapitalejere i RiskPoint. Nordic Capital erhverver med transaktionen [en mindretalspost] i RiskPoint. RiskPoint driver virksomhed som forsikringsagent, herunder markedsfører, forvalter og indgår forsikringsaftaler på vegne af forsikringsselskaber. RiskPoint er, som Managing General Underwriter, bemyndiget af forsikringsselskaber til at udvikle egne forsikringsprodukter og foretage risikovurdering af potentielle kunder. RiskPoint tilbyder og administrerer forsikringsprodukter som ansvars-, ejendoms- og rejseforsikring, samt en række nicheprodukter som cyberforsikring. RiskPoint har hovedsæde i Danmark, men er aktiv i flere lande, fx i Sverige og Spanien. Nordic Capital er en kapitalfond, der investerer i store og mellemstore virksomheder særligt i Europa og Norden. Nordic Capital har kontrollerende ejerandele i en række porteføljeselskaber inden for forskellige områder, herunder inden for finansielle services, teknologi, betalingsløsninger og sundhedssektoren. Nordic Capital har endvidere kontrollerende ejerandele i den svenske forsikringsmægler, Max Matthiessen. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant