Mødedato: 28-05-2008

”Non-competition” klausul fjernet fra samhandelsaftale mellem Saint-Gobain/DLH

Resumé

Saint-Gobain Distribution Nordic AB/DLH og én af virksomhedens samhandelspartnere har accepteret at fjerne en klausul om ikke at øge deres indbyrdes konkurrence. Klausulen var indføjet i en tillægsaftale, der blev indgået som en ikke-accessorisk aftale i forbindelse med Saint-Gobain’s overtagelse af DLH, og som knyttede sig til en i forvejen eksisterende samhandelsaftale. Konkurrencestyrelsen fandt det vanskelig rent ordlydsmæssigt at fortolke bestemmelsen på anden vis end, at der var opnået enighed om at fastfryse konkurrenceintensiteten mellem parterne, og påpegede at bestemmelsen alt andet lige måtte anses som et aftalevilkår, der objektivt set har et konkurrencebegrænsende formål. Parterne har herefter fremsendt en underskreven erklæring om, at tillægsaftalen udløber den 30. juni 2009. Parterne har desuden tilkendegivet, at de omhandlede afsnit vil blive slettet i den nye samhandelsaftale, som parterne allerede er i færd med at indgå. Konkurrencestyrelsen har derfor ikke fundet anledning til at forfølge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Ej oplyst

Samhandeler

Ikke angivet