Mødedato: 30-08-2021

Nokas Værdihåndtering A/S v Loomis Danmark

Resumé

Konkurrencerådet havde i 2017 (20/12-2017) lukket en mulig misbrugssag ved tilsagn. I denne sag havde en udbyder (Loomis) af købe værdihåndteringsydelser (afhentning, optælling og sortering af kontanter) pålagt kunderne, at indkøbe disse hos denne. En konkurrent, der følte sig “klemt” heraf anlagde seperat retssag med krav om erstatning og opnået 30/8-2021 kendelse om at konkurrencelovens §§ 6 og 11 var overtrådt. Begge bestemmelser grundet langvarige eksklusivaftaler leveringsaftaler, der havde en konkurrencebegrænsende effekt i strid med konkurrencelovens §6 og afskærmmende effekt, i strid med konkurrencelovens §11. §11 var dog også overtrådt selvstlndigt, idet der overfor 8 kunder var anvendt kunstigt lave priser (predatory pricing). Navnlig det sidste repræsenteret en nytænkning, idet Sø & Handelsretten fordømte priser, der i 7 af tilfældende sikret dækning til AVC, uanset der ikke var påvist elimineringshensigt. Kendelsen blev opretholdt af Østre Landsret den 22 marts 2024. Sagen var en udløber af misbrugssagen mod Loomis, der blev lukket ved tilsagn 20/12-2017. Hovedsagen veserverer fortsat.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Hovedsagen verserer stadig