Mødedato: 28-08-2002

Nissan Motor Danmark A/S indfører nye rabatbetingelser

Resumé

Nissan Motor Danmark A/S anmodede Konkurrencestyrelsen om en vurdering af et forslag til et nyt rabatsystem for de autoriserede forhandleres køb af reservedele hos Nissan Motor Danmark A/S. Nissan Motor Danmark A/S’ nye rabatsystem tilskyndede forhandlerne til at købe ind i form af ugeordrer og ikke i form af hasteordrer. Forhandlerne modtog således en rabat i forhold til, hvor stor en andel af forhandlerens samlede antal ordrer, der var afgivet som ugeordrer. Styrelsen fandt ikke, at rabatsystemet var omfattet af konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bil (reservedele)

Samhandeler

Ikke angivet