Mødedato: 03-03-2017

NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden

Resumé

Transaktionen omfattede en sammenlægning af NIRAS Fonden og ALECTIA-Fonden med NIRAS Fonden som den fortsættende fond under navnet NIRAS ALECTIA Fonden. NIRAS Fonden er en dansk fond, som ejer NIRAS Gruppen A/S med tilsluttede danske og udenlandske datterselskaber, hvis erhvervsmæssige aktiviteter består i rådgivende ingeniørvirksomhed inden for en lang række områder, herunder byggeri, energi, miljø, infrastruktur, IT og mangagement. ALECTIA-Fonden er en dansk fond, som ejer ALECTIA A/S og en række tilsluttede udenlandske datterselskaber, hvis erhvervsmæssige aktiviteter består i rådgivende ingeniørvirksomhed inden for en række områder, herunder byggeri, energi, miljø, procesteknologi og arbejdsmiljø. KFST vurderede, at fusionen ikke gav anledning til bekymringer og godkendte den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Rådgivning

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Byggeri, energi, miljø, infrastruktur, IT og mangement