Mødedato: 16-06-1999

Netto I/S’ klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Resumé

På baggrund af en klage fandt Konkurrencestyrelsen, at der forelå en aftale eller en samordnet praksis imellem Egmont Magasiner A/S (Egmont) og Aller Press A/S (Aller) om at en aftager af den enes ugeblader også skulle aftage den andens ugeblade. Dette vidste sig ved, at Egmont nægtede at levere til Netto I/S såfremt Netto I/S også ville aftage Allers ugerbalde. Dette fandt styrelsen, var i strid med KL § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen fandt endvidere, at det var misbrug af en kollektiv dominerende stilling efter KL § 11 ved det urimelige leveringsvilkår. Desuden fandt styrelsen at Aller isoleret set havde en dominerende stilling på markedes for løssalg af danske ugeblade, og at Aller havde misbrugt denne stilling efter KL § 11. Konkurrencerådet påbød Aller og Egmont at ophæve deres samordnede praksis, og ikke stille som krav, at Netto I/S skulle aftage Allers ugeblade ved aftagelse af Egmonts.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Skadesteorier

Bundling

Brancher

Ugeblade

Samhandeler

Ikke angivet