Mødedato: 28-03-2001

Netto A/S overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S

Resumé

Sagen vedrører Netto A/S’ anmeldte selskabsovertagelse af SUMA Dagligvarer A/S. Den anmeldte virksomhedsovertagelse vedrører Netto A/S’ overtagelse af samtlige aktier i SUMA Dagligvarer A/S fra SUMA Holding A/S (75%) og Riisbøll Høeg Holding ApS (25%). Efterfølgende vil SUMA Dagligvarer A/S således være et helejet datterselskab af Netto A/S. SUMA Dagligvarer A/S’ butikker vil herefter blive konverteret til Netto A/S-butikker. Det vurderes, at Netto A/S’ overtagelse af SUMA Dagligvarer A/S vil kunne godkendes uden vilkår eller betingelser, hvorfor der er grundlag for en godkendelse i overensstemmelse med konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Ved afgørelsen er det yderligere lagt til grund, at der vurderes at være såvel aktuel som potentiel konkurrence på markedet. Der skønnes således at være gode muligheder for potentiel konkurrence, idet der er forholdsvis fri adgang til markedet, og da der gennem medlemskab i de forskellige indkøbssammenslutninger kan opnås adgang til konkurrencedygtige indkøbspriser.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Dagligvaremarkedet

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Indkøb og afsætning af dagligvarer