Mødedato: 01-01-1900

NDI Group A/S’ erhvervelse af enekontrol over Euromaster Danmark A/S

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 29. marts 2022 modtaget et udkast til en anmeldelse af NDI Group A/S’ (herefter “NDI”) erhvervelse af enekontrol over Euromaster Danmark A/S (herefter “Euromaster”).

Regler

Fusion

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen