Mødedato: 04-10-2023

NCG Retail A/S’ erhvervelse af kontrol over Skorstensgaard Holding A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at NCG Retail A/S (herefter ”NCG”), der er et datterselskab under Nic. Christiansen Gruppen”), erhverver 61 pct. af kapitalandelene i Skorstensgaard, og derved enekontrol. Skorstensgaard var inden transaktionen ejet af Anders Skorstensgaard Holding ApS og Martin Skorstensgaard Holding ApS, der forblev som minoritetsaktionærer. Nic. Christiansen Gruppen importerer, distribuerer, sælger, servicerer og
udbyder leasing og finansiering af biler i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Baltikum. Nic. Christiansen Gruppen importerer og distribuerer biler af mærkerne Hyundai, BYD, Jaguar og Land Rover samt dertilhørende
reservedele i Danmark. Skorstensgaard er aktiv indenfor reparation og vedligeholdelse af biler. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant