Mødedato: 04-10-2023

NCG Retail A/S’ erhvervelse af kontrol over Skorstensgaard Holding A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at NCG Retail A/S (herefter ”NCG”), der er et datterselskab under Nic. Christiansen Gruppen A/S (herefter ”Nic. Christiansen Gruppen”), erhverver 61 pct. af kapitalandelene i Skorstensgaard
Holding ApS (herefter ”Skorstensgaard”), og derved erhverver enekontrol. [Resume].

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt