Mødedato: 04-04-2018

NCC Danmark A/S’ overtagelse af aktiverne i Jakobsen & Blindkilde A/S

Resumé

Transaktionen omfattede NCC Danmark A/S’ overtagelse af aktiverne i Jakobsen & Blindkilde A/S. NCC er en dansk entreprenørvirksomhed i den nordiske NCC koncern med aktiviteter inden for primært byggeri, anlæg og ejendomsudvikling i Danmark. NCC er ejet 100 % af det svenske moderselskab NCC AB. NCC AB har gennem datterselskaberne NCC Industry A/S og NCC Property Development A/S aktiviteter inden for produktion og udlægning af asfalt, indvinding og salg af råstoffer samt ejendomsudvikling i Danmark. J&B er en dansk entreprenørvirksomhed med aktiviteter inden for primært byggeri. Derudover har J&B aktiviteter inden for anlæg, herunder naturgenopretningsprojekter. J&B’s aktiviteter omfatter i overvejende grad nybyggeri og anlægsarbejder. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

byggeri og anlæg.

Samhandeler

Ikke relevant