Mødedato: 26-05-1999

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Resumé

Aftalerne mellem Dansk Naturgs A/S (Dangas) og henholdsvis ELKRAFT A.m.b.A. og Elsam om levering af naturgas indeholdte bestemmelser om uopsigeligehed indtil 2020. Ved anmeldelsen af parternes aftaler fandt Konkurrencestyrelsen, at uopsigelighedsbestemmelserne var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, og at der ikke var anført saglige argumenter som kunne give en individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Styrelsen fandt også, at Dangas kunne fastholde sin monopolstatus på markedet via bestemmelserne, og der derfor også var tale om et misbrug af dominerende stilling efter KL § 11. Konkurrencerådet påbød Dangas blevet påbudt at ændre udløbet for kraftværkernes tvungne køb af naturgas i 1991-aftalen og 1994-aftalen til henholdsvis 2001 og 2004, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 4. Sagen blev indbragt for Konkurrenceankenævnet, der startede med at anmodede Konkurrencerådet om snarest at rette henvendelse til Energiministeriet med henblik på, at der fra rette myndighed fremkomen utvetydig afgørelse af, hvorvidt den nævnte konkurrencebegrænsning var omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2 eller ej. Indtil da satte Konkurrenceankenævnet sagen i bero ved kendelse af 12/8-99. Selve hoveddagen endte med at blive ophævet ved ankenævnets kendelse af 30/7-2000 da der manglende begrundelser for de konkrete vurderinger. Det er uklart hvad der siden skete i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§2, stk. 2

Brancher

Forsyning (Naturgas)

Samhandeler

Ikke angivet