Mødedato: 24-09-2008

Nationalbankens og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank

Resumé

Sagen vedrører Nationalbankens og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank. Hovedaktionær i Den Nye Bank blev således Nationalbanken, der fik enekontrol med banken. De deltagende virksomheder i fusionen var således Nationalbanken og Roskilde Bank, der overdrog alle aktiver, gæld og forpligtelser bortset fra hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital til Den Nye Bank. Det Private Beredskab var ikke en deltagende virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Roskilde Bank er primært aktiv på detailbankmarkedet, men har også aktiviteter på engrosbankmarkedet og det finansielle bankmarked (omfatter pengeinstitutters handel med bl.a. værdipapirer, penge og valuta til og fra andre pengeinstitutter, børsmæglere m.v.). Nationalbanken er ikke aktiv på detailbankmarkedet, og der er således ikke et horisontalt overlap med Roskilde Bank på dette marked. På engrosbankmarkedet er Nationalbanken aktiv, idet banken har en indlånskonto, der tilhører staten. Nationalbanken er aktiv som leverandør af likviditet til de danske pengeinstitutter og udsteder af statspapirer aktiv på det finansielle bankmarked. Samlet set var det Konkurrencestyrelsens vurdering, at den effektive konkurrence på hverken detailbankmarkedet, engrosbankmarkedet eller det finansielle bankmarked blev hæmmet betydeligt som følge af fusionen.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Detailbankmarkedet; Engrosbankmarkedet samt Det finansielle bankmarked