Mødedato: 20-12-2000

National roamingaftale mellem SONOFON og Telia

Resumé

Sagen vedrørte en national roamingaftale mellem SONOFON og Telia. Styrelsen afgav den 7. december 2000 en udtalelse til Telestyrelsen i henhold til § 79, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, om hvorvidt der i en roamingaftale af 4. oktober 2000 mellem på den ene side Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S og på den anden side Telia, indgik vilkår, der udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven. Rådet meddelte Dansk MobilTelefon I/S og SONOFON A/S, at ansøgningen om en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 9 for den anmeldte roamingaftale ikke kunne imødekommes, idet roamingaftalen indeholdt konkurrencebegrænsende vilkår omfattet af lovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet