Mødedato: 15-08-2023

Mutares SE & Co. KGaA’s erhvervelse af enekontrol over Efacec Power Solutions, SGPS S.A., inkl. Efacec-koncernens danske aktiviteter

Resumé

Fusionen indebærer, at Mutares erhverver enekontrol over Efacec, jf. kon-kurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Kontrollen erhverves ved Mutares’ køb af samtlige aktier i Efacec. Mutares er et tysk, børsnoteret investeringsselskab, der særligt investerer i selskaber med henblik på at understøtte selskaber i forbindelse med foran-dringsprocesser, herunder f.eks. omstrukturering eller ledelsesændringer. I Danmark har Mutares aktiviteter gennem datterselskaberne Arriva, som primært er aktiv inden for tog- og busdrift, Terranor, som udfører service-ring af vejnettet, samt Frigonoscandia, som transporterer friske og frosne fødevarer.
Efacec er baseret i Portugal og specialiseret i produktion og levering af produkter og ydelser inden for energi-, anlægs- og transportsektoren med særligt fokus på elarbejde. I Danmark er Efacec en del af Comsa-Munck-Efacec Consortium I/S, som har forestået opførelsen af Odense Letbane, samt RhomEfa JV CRSH4 I/S, der forestår anlæg af skinner og strøm i forbindelse med Sydhavnsmetroen. Derudover er Efacec primært aktiv i Danmark igennem en filial. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant