Mødedato: 26-09-2017

Munck Forsyningsledninger A/S’ erhvervelse af enekontrol over Entreprenørfirmaet Ollerup A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Munck Forsyningsledninger A/S og Entreprenørfirmaet Ollerup A/S. Transaktionen indebærer, at Munck Forsyningsledninger A/S erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Entreprenørfirmaet Ollerup A/S, hvorved Munck Forsyningsledninger A/S opnår enekontrol med Entreprenørfirmaet Ollerup A/S. Munck Forsyningsledninger A/S er et datterselskab til Munck Gruppen A/S, der er en del af Sølystgaard Holding ApS-koncernen. Sølystgaard Holding ApS driver entreprenørvirksomhed, herunder ved asfaltproduktion, etablering og renovering af veje, brolægninger, etablering og renovering af forsyningsledninger inden for kabel-, kloak-, vand- og fjernvarmesektoren, marine- og havnebygning, større infrastrukturelle opgaver samt erhvervs- og boligbyggeri. Entreprenørfirmaet Ollerup A/S driver entreprenørvirksomhed, herunder ved anlægsarbejde, byggemodning, jordarbejde, kloakarbejde, belægningsarbejde, gartnerarbejde og ledningsarbejde. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Entreprenørvirksomhed

Samhandeler

Ikke relevant