Mødedato: 10-12-2021

MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhvervelse af fælles kontrol med Aryza Holdings Limited

Resumé

Transaktionen omfatter at MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals erhverver fælles kontrol med Aryza Holdings Limited. MPRC Europe Limited er et datterselskab i Macquarie-koncernen, der udøver aktiviteter inden for asset management, finansiering, bankvirksomhed, rådgivning, risiko og kapitalløsninger inden for fordringer, aktier og handelsvarer. Macquarie-koncernen repræsenterer klienter, der er institutionelle virksomheder, privatvirksomheder, klienter inden for staten og detailklienter og modparter over hele verden. I Danmark har Macquarie en kontrollerende ejerandel i TDC-koncernen. Pollen Street Capital er et uafhængigt investeringsselskab med hovedkvarter i London. Pollen Street Capital ejer en række virksomheder med aktiviteter inden for finansielle tjenesteydelser og erhvervsservice. Pollen Street Capital havde ikke omsætning i Danmark i seneste regnskabsår. Aryza udbyder software-løsninger til bankverdenen herunder lånehåndtering og insolvensrelaterede software-løsninger inden for automatiserede arbejdsgange. Aryza havde ikke omsætning i Danmark i seneste regnskabsår.Da fusionen ikke gav anledninger til bekymringer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant