Mødedato

A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S

Resumé

Sagen vedrører A/S Motortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S. A/S Motortramp er et investeringsselskab med fokus på shippingvirksomhed. A/S Motortramp ejer endvidere Skovselskabet af 13. december 2017 A/S, der har aktiviteter inden for skovbrug. Lomax er en dansk distributør af kontorprodukter til erhvervskunder med fokus inden for e-handel. Lomax har et bredt produktudbud af kontorprodukter fordelt på kategorierne traditionelle kontorartikler, kontormaskiner samt kontormøbler. Både MST Finance & Consult ApS og Togu ApS har ud over en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden for transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, restaurationsdrift, farmaceutisk produktion, salg af cloudløsninger og software til brug for print via mobile enheder. Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport- og logistikløsninger til byggesektoren, salg af råvarer til byggesektoren samt spildevandsbehandling. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndighed
Styrelsen
Regel
Fusion
Udfald
Godkendt
Opfølgning
Nej
Litra
§ 12 c, stk. 7
Skadesteori
Ingen
Branche
Detailhandel 
Samhandel
Ikke relevant
Metode
Ikke angivet
Produktmarked
Ikke angivet
Geografisk marked
Ikke angivet