Mødedato: 02-02-1970

Monopoltilsynet mod Dansk Bladdistribution

Resumé

Dansk Bladdistribution ønskede aktindsigt i identiteteten af to forbrugere, som havde anmeldt dem til monopoltilsynet til at have hævet priserne. Det blev nægtede da det var afgørende, at kunne sikre beskytte anmledere. Sagen er gengivet i UfR 1970.554Ø.

Myndigheder

Dom

Regler

Aktindsigt

Udfald

afvist

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen