Mødedato: 25-08-1999

Momsfritagelse for aviser

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste, at behandle en klage vedrørrende momsfritagelse af aviser men ikke ugeblade fra Dansk Magasinpresses Udgiverforening. Klagen var begrundet i, at aviser var begyndt at udsende tillæg til avisen, som var kopier af magasiner og ugeblade. Styrelsen henviste til, at told- og skatteregionen som ville kunne tage spørgsmålet op. Momsfritagelsen var hjemlet i momslovens § 34 og var i overensstemmelse med momsdirektivet.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet