Mødedato: 31-05-2006

Momsforvridning på tog og busser

Resumé

I medfør af en klage fra Bombardier Transportation Denmark A/S over konkurrencebegrænsende virkninger af momsfritagelsen for personbefordring i momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, valgte Konkurrencestyrelsen at rette henvendelse til Finansministeren, Skatteministeren samt Økonomi- og Erhvervsministeren i medfør af konkurrencelovens § 2, stk. 5.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

Problem

Opfølgninger

§2, stk. 5 henvendelse

Skadesteorier

Offentlig regulering