Mødedato: 26-05-1999

Mobilix A/S’ distributionsaftale med Merlin A/S

Resumé

Ved vurderingen af en distributionsaftale indgået mellem Mobilix A/S og Merlin A/S fandt Konkurrencestyrelsen, at aftalen var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter KL § 9. En individuel fritagelse efter KL § 8, stk. 1, kunne kun gives på betingelse af, at parterne ophævede aftalens mestbegunstigelsesklausul og begrænsede rækkevidden af bestemmelserne om bindende videresalgspriser, således at det ikke omfattede pris- eller rabatvilkår for Merlin A/S’ salg af Mobilix A/S’ teleprodukter og -tjenester.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet