Mødedato: 11-08-2023

Mobilhouse Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol med Dalsgaard Byg A/S og Dalsgaard Pavilloner A/S

Resumé

Transaktionen består i, at Mobilehouse Holding A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Dalsgaard Byg A/S og Dalsgaard Pavilloner A/S og derved opnår enekontrol. Dalsgaard Byg A/S og Dalsgaard Pavilloner A/S har aktiviteter inden for produktion, salg og udlejning af forskellige typer af modulære bygninger i Danmark, herunder mandskabsmoduler, modulbyggeri til bl.a. kontorbygninger, boliger, hospitaler, laboratorier og tandklinikker, samt pavilloner til beboelse, bad- og omklædning og kontor. Mobilhouse A/S har aktiviteter inden for produktion, salg og udlejning af forskellige typer af modulære bygninger, herunder modulbyggeri til beboelse, skoler og daginstitutioner samt pavilloner til beboelse, skole, institutioner samt lægeklinikker. Styrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant