Mødedato

Midtsjællands Nedbrydning

Resumé

I Midtsjællands Nedbrydning stod direktøren for et byggefirma tiltalt for tilbudskoordinering ved forud for afgivelsen af tilbud at have udvekslet oplysninger med en konkurrent. Efter egne oplysninger var virksomheden presset på kapaciteten og derfor reelt ikke i stand til at løse opgaven, som man ellers var blevet indbudt til at afgive tilbud på. Direktøren havde derfor accepteret at modtage en konkurrents tilbud og kopierede dette med tillæg af et beløb, men kunne ikke erindre formålet hermed. I fraværet af en troværdig forklaring på adfærden fandt byretten det bevidst, at der var sket en forudgående koordinering af tilbud, hvilket uomtvisteligt udgjorde et kartel. Der blev herefter pålagt en personlig nøde på 100.000 kr ved Retten i Holbæk. Stadfæstet af landsretten.