Mødedato: 19-06-2002

Microsofts tilbud om at købe Navision

Resumé

Sagen vedrørte Microsofts tilbud om at købe Navision. I anledning af Microsofts tilbud om at overtage Navision rettede en engelsk konkurrent til Navision, Sage, henvendelse til Konkurrencestyrelsen og anmodede styrelsen om at overveje, om sagen i medfør af fusionsforordningens artikel 22, stk. 3, burde oversendes til EU-kommissionen. Konkurrencestyrelsen meddelte ved brev af 11. juni 2002, at styrelsen ikke fandt grundlag for at indstille til økonomi- og erhvervsministeren at rette henvendelse til Kommissionen i medfør af fusionskontrolforordningen.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

ej til EU

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ingen

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

IT