Mødedato

MetroXpress Danmark A/S mod Berlingske Gratisaviser A/S (MetroXpress I)

Resumé

På baggrund af en klage fra en konkurrent, fandt Konkurrencestyrelsen, at Berlingske Gratisaviser A/S gennem Det Berlingske Officin foretog predatory pricing på annoncer i gratis avisen Urban, og dermed havde misbrugte sin dominerende stilling, jf. KL § 11. Konkurrencestyrelsen fandt imidderligtidig ikke, at Berlingske Gratisavisers rabatformer var i strid med KL § 11. Det blev i sagen fremhævet, at Berlingske Gratisaviser gerne måtte modsvare konkurrentens priser, så længe konkurrente ikke blev underbudt. Konkurrencerådet udstedte påbud til Det Berlingske Officin om, at ophøre med at fastsætte priser på rubrik- og tekstannoncer i Urban, som ikke gav dækning for de gennemsnitlige variable omkostninger. Ny klage 24/9-03 og erstatningskrav. Se Østre Landsrets kendelse af 28/10-05

Myndighed
Rådet
Regel
kl § 11
Udfald
Påbud
Type
Vertikal
Skadesteori
Predatory pricing
Branche
Avis/blad
Samhandel
Ikke angivet
Produktmarked
Annoncering i landsdækkende dagblade og formiddagsblade samt i gratisaviser
Geografisk marked
HT området