Mødedato: 29-05-2002

MetroXpress Danmark A/S mod Berlingske Gratisaviser A/S (MetroXpress I)

Resumé

På baggrund af en klage fra en konkurrent fandt Konkurrencestyrelsen, at Berlingske Gratisaviser A/S gennem Det Berlingske Officin foretog predatory pricing på annoncer i gratisavisen Urban, og dermed havde misbrugte sin dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11. Konkurrencestyrelsen fandt imidlertid ikke, at Berlingske Gratisavisers rabatformer var i strid med KL § 11. Det blev i sagen fremhævet, at Berlingske Gratisaviser gerne måtte modsvare konkurrentens priser, så længe konkurrenten ikke blev underbudt. Konkurrencerådet udstedte påbud til Det Berlingske Officin om at ophøre med at fastsætte priser på rubrik- og tekstannoncer i Urban, som ikke gav dækning for de gennemsnitlige variable omkostninger. Ny klage 24/9-03 og erstatningskrav. Se Østre Landsrets kendelse af 28/10-05.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Påbud

Skadesteorier

Predatory pricing

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet

Produktmarkeder

Annoncering i landsdækkende dagblade og formiddagsblade samt i gratisaviser