Mødedato: 11-10-1910

Mestergrisen i Nakkebølle, U1911.18H

Resumé

29 firmaer havde aftalt at firmaet, der vandt en licitation, skulle erlægge et beløb til de øvrige firmaer, dvs. en mestergris, som blev lagt oven i budsummerne. Højesteret fastslog, at bygherreren ikke var forpligtet til at betale mestergrisen og kunne reducere betaling hermed. Høsteret henviser ikke til konkurrenceretten eller konkurrenceretlige betragtninger, men lægger dog sådanne til grund ved at behandle det som retsstridigt at have forhøjet budsummen med et hemmeligt beløb svarende den aftalt mestergris. Sagen er gengivet i U1911.18H

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Priskoordinering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet