Mødedato: 27-02-1999

Meddelelse om ikke-indgrebserklæring – Tele Danmark

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 9, at Tele Danmarks aftaler med Bispebjerg Hospital og Århus Amtssygehus om opstilling og drift af patienttelefonisystemer, ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen lagde blandt andet til grund, at aftalerne i udgangspunktet er rent kommercielle. Herudover lagde Konkurrencestyrelsen til grund, at aftalerne ikke normerede eller fastlåste konkurrencen på det øvrige marked eller på anden måde begrænsede potentielle konkurrenters muligheder på markedet samt at sygehusene på nærmere betingelser havde mulighed for at udtræde af kontraktsforholdet mod en godtgørelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet