Mødedato: 24-03-1999

Meddelelse om ikke-indgrebserklæring – Københavns Kommune og Telia A/S og Mobilix A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i medfør af konkurrencelovens § 9 Københavns Kommune, at selskabets aftaler med Telia A/S og Mobilix A/S om leje af overskydende plads i føringsveje, ikke faldt ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Konkurrencestyrelsen lagde afgørende vægt på, at aftalerne som udgangspunkt var rene kommercielle aftaler, der alene fastlagde betingelserne for parternes samhandel.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Telekommunikation

Samhandeler

Ikke angivet