Mødedato: 27-01-1999

Meddelelse om ikke-indgrebserklæring – Forstædernes Banks finansieringsaftaler med en række scooterforhandlere

Resumé

Forstædernes Bank anmeldte to aftaler om finansiering af scootere indgået med en række scooterforhandlere. Forstædernes bank tilbød bl.a. at finansiere privatkunders køb af scootere. Konkurrencestyrelsen meddelte Forstædernes Bank, at aftalerne ikke fandtes omfattet af forbuddet i konkurrenceloven § 6, stk. 1, jf. konkurrenceloven § 9. Konkurrencestyrelsen lagde vægt på, at der var tale om aftaler af teknisk, kommerciel karakter, der hverken indeholdte mestbegunstigelses-, ikke-angrebs- eller eksklu-sivbestemmelser. Hertil kom, at aftalerne ikke ville kunne have en markedspåvirkning i for-bindelse med finansiering af privatkunders køb af motorkøretøjer.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. §9

Brancher

Scootere

Samhandeler

Ikke angivet