Mødedato: 24-03-1999

Meddelelse om ikke-indgrebserklæring – DSB Gods og DLG

Resumé

DSB gods anmeldte den 30. juni 1998 en samarbejdsaftale mellem Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (DLG) og DSB Gods vedrørende transport af råvarer fra DLG Råvareterminal Århus til DLG fabrikkerne i Ålborg, Kolding, Haderslev og Århus. Parterne ansøgte om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9, subsidiært om en fritagelse efter lovens § 8, stk. 1. Konkurrencestyrelsen meddelte parterne, at deres ansøgning om en erklæring om ikke-indgreb kunne imødekommes. Efter de forhold, som Konkurrencestyrelsen havde kendskab til, blev det vurderet, at aftalen ikke var omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Det aftalevilkår, der havde konkurrenceretlig interesse, vedrørte aftalens bestemmelser om kompensationsbetaling. DLG havde i aftaleperioden forpligtet sig til at benytte DSB som befragter for et minimumsantal tons pr. år, og hvis dette ikke blev opfyldt, skulle DLG betale en kompensation til DSB. Henset til investeringerne i et særligt udarbejdet logistikkoncept og firmaspor og aftalen set i relation til markedet for godstransport i Danmark, sås bestemmelsen om kompensationsbetaling at være kommercielt begrundet og havde dermed ikke til formål eller følge at begrænse konkurrencen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Transport

Samhandeler

Ikke angivet