Mødedato: 26-08-1998

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

Resumé

MD Foods har med en markedsandel på ca. 60% en dominerende stilling på markedet for engros-salg af tungvarer til det danske marked. Selskabets ændringer af listepriser er hidtil fulgt umiddelbart af de øvrige udbydere, herunder Kløver Mælk. Kløver Mælk har en markedsandel på ca. 40%, og selskabets stilling på markedet underbygges af aftalerne med MD Foods og aftaler med forhand-lerleddet mv. Derved kan det gøres gældende, at Kløver Mælk opfylder kravet til dominans i konkurrenceloven. På den baggrund skulle rådet tage stilling til om MD Foods og Kløver Mælks gældende priser for tungvarer skulle anses for misbrug af en dominerende stilling, jf. konkurrenceloven § 11, og om der i den forbindelse var anledning til at påbyde selskaberne at nedsætte priserne, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, jf. § 16, stk. 1 og 2. Rådet fandt, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag til at anse MD Foods og Kløver Mælks priser for tungvarer til det danske marked for misbrug af dominerende stilling, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, og der var derfor ikke anledning til at påbyde mejerierne at nedsætte priserne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Mejeri (mælk)

Samhandeler

Ikke angivet