Mødedato: 23-02-2000

MD Foods aftale med en detailhandelskæde er ulovlig

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte MD Foods, at selskabets aftale med en detailkæde om levering af konsummælksprodukter og fedtstoffer var i strid med konkurrencelovens §§ 6 og 11. Der var tale om en 3-årig aftale gældende fra 1. januar 1999. Kæden forpligtede sig til kun at forhandle konsumprodukter og fedtstoffer fra MD Foods og modtog herfor en bonus. MD Foods ændrede aftalen i november 1999. MD Foods indtog en dominerende stilling på det danske marked for konsumprodukter og fedtstoffer med en markedsandel på over 90%. Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse for så vidt angik den del af afgørelsen, der vedrørte overtrædelsen af konkurrencelovens § 11, stk. 1. Ankenævnet hjemviste derimod den del af Konkurrencerådets afgørelse der angik overtrædelsen af konkurrencelovens § 6, stk. 1, til fornyet behandling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§§ 6 og 11

Brancher

Mejeri

Samhandeler

Ikke angivet