Mødedato: 30-01-2002

MD Foods a.m.b.a’s vedtægter omfattet af § 9

Resumé

I sagen meddelte Konkurrencestyrelsen en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for MD Foods’ (nu Arla Foods) vedtægter. Ved styrelsens vurdering af vedtægterne i forhold til konkurrencelovens § 6, stk.1, blev det lagt til grund, at disse ikke indeholdte bestemmelser om deling af markeder eller om priser. I sagen havde andelshaverne leveringspligt for hele produktionen af mælk og udmeldelse kunne kun ske med 4 mdr. varsel til et regnskabsårs udløb. Udmeldelsesvarslet på 4 mdr. forud for regnskabsårets udløb, samt de øvrige bestemmelser i vedtægterne om optagelse og formål indebar ikke nogen begrænsning, der kunne anses som omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Fødevare

Samhandeler

Ikke angivet