Mødedato: 08-02-2011

Marius Pedersens AS’ overtagelse af Renoflex-Gruppen AS’ Industridivision

Resumé

Fusionen vedrørte Marius Pedersen A/S og Renoflex-Gruppen A/S’ Industridivision. Parterne indgik aftale om Marius Pedersen A/S’ overtagelse af Renoflex-gruppen A/S’ Industridivision. Transaktionen er en aktivoverdragelse af dele af Renflex-Gruppen A/S’ virksomhed og udgør dermed en fusion i konkurrencelovens forstand, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Marius Pedersen A/S (herefter MP) beskæftiger sig med indsamling og behandling af alle typer af affald. Selskabet har endvidere aktiviteter inden for slamsugning og entreprenøraktiviteter i Danmark og i udlandet. MP ejes af Marius Pedersens Fond (35 pct.) og Veolia Properté SA (65 pct.), der indgår i den franske børsnoterede Veolia Environnement SA koncern. Renoflex-Gruppen A/S’ Industridivision (herefter RF) varetager indsamling af affald fra erhvervskunder i og omkring Storkøbenhavn. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Indsamling af ikke-farligt erhvervsaffald. National vejgodstransport for fremmed regning. Behandling af affald.