Mødedato: 13-08-2020

Marius Pedersen A/S’ erhvervelse af enekontrollen over FKSSlamson A/S og Perma ApS

Resumé

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Marius Pedersen A/S ved en aktie- og anpartsoverdragelse alle kapitalandele i hhv. FKSSlamson A/S og Perma ApS. Marius Pedersen A/S driver virksomhed indenfor affalds- og ressourceindustrien, herunder overordnet i) en række serviceydelser i forbindelse med håndtering af affald og genanvendelse, herunder slamsugning, ii) produktion i forbindelse med forbehandling og sortering af affald, iii) handel med genanvendelige ressourcer og affald samt iv) drift af en mindre entreprenørafdeling. FKSSlamson A/S driver virksomhed indenfor kloakservice, herunder overordnet i) slamsugning & spuling, ii) TV-inspektion af kloakledninger, iii) industriservice, herunder industrispuling, tørstof-sugning, trykprøvning af tanke, iv) tømning af KSA-anlæg (Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg) og v) No-dig ledningsvedligeholdelse. Perma ApS driver virksomhed med udlejning af primært erhvervsejendomme, primært til FKSSlamsom A/S. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.’
stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen