Mødedato: 30-08-2006

Maksimalprisreguleringen af bilsynsmarkedet

Resumé

Konkurrencerådet anbefaldede, at maksimalprisen på bilsyn blev ophævet. Dette var begrundet i, at rådet fandt, at markedet for bilsyn var udsat for en sådan virksom og effektiv konkurrence, at ophævelsen ikke ville føre til pristigninger overfor forbrugerne og at maksimalprisen fungerede som et “bench mark” for hvad en synshal skulle tage for et bilsyn.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Offentlig regulering

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant