Mødedato: 03-07-2013

Maj Invest Equity 4 K/S’ erhvervelse af fælles kontrol med Sticks ’N’ Sushi Holding A/S

Resumé

Sagen vedrører Maj Invest Equity 4 K/S’ delvise overtagelse af Sticks ’N’ Sushi Holding A/S. Ved transaktionen erhverver Maj Invest Equity 4 K/S gennem datterselskabet MIE4 Holding 2 ApS 49 % af aktierne i Sticks ’N’ Sushi Holding A/S. Som led i transaktionen indgår MIE4 Holding 2 ApS og sælgerne af Sticks ’N’ Sushi en ejeraftale, der giver Maj Invest Equity 4 K/S og storaktionærerne i Sticks ’N’ Sushi Holding A/S, Thorkil Andersen og Kim Rahbek Hansen, fælles kontrol over Sticks ’N’ Sushi Holding A/S. Maj Invest Equity 4 K/S er en dansk investeringsfond med fokus på investeringer i mindre og mellemstore danske virksomheder med en entreprise value på minimum 100 mio. DKK. Sticks ’N’ Sushi koncernen driver en kæde af restauranter med speciale i sushi og yakitoristicks. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant