Mødedato: 23-04-2019

Maj Invest Equity 4 K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sticks ’N’ Sushi Holding A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at MIE4 erhverver en yderligere procentdel af aktierne i SNS. MIE4, Thorkil Andersen og Kim Rahbek Hansen har hidtil haft fælleskontrol over SNS, men transaktionen bevirker, at MIE4 opnår enekontrol over SNS. MIE4 er en dansk investeringsfond, der blev etableret i 2011. Maj Invest Equity 4 K/S kontrolleres af Maj Invest Equity A/S, som kontrollerer en række andre restaurationsvirksomheder. SNS-koncernen driver restaurantvirksomhed med en kæde af restauranter med speciale i sushi og yakitori sticks, samt med en række tilknyttede ydelser såsom catering og take-away. SNS-koncernen har 12 restauranter i Danmark og 9 i udlandet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant