Mødedato: 15-12-2017

Lowell gruppenserhvervelse af Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS

Resumé

Lowell Group erhverver gennem Pofidax Oy 100 pct. af aktierne i Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS fra Lindorff AB, som er ejet af Intrum Justitia AB. Transaktionen indebærer således, at Lowell Group gennem Pofidax Oy erhverver enekontrol med Lindorff Sverige AB og RemCo Management Services AS, herunder Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S, som har aktiviteter i Danmark. Lowell Group er aktiv indenfor gældsinddrivelse og køb af gæld primært i Storbritannien og Tyskland. Lindorff Danmark A/S og Lindorff A/S er aktiv indenfor gældsinddrivelse og køb af gæld i Danmark. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant