Mødedato: 28-04-2004

Lovlig selektiv støtte til offentlig svømning i Lemvig Svømmehal

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt, at en selektiv ydet støtte fra Lemvig Kommune til Lemvig Svømmehal var konkurrenceforvridende i forhold til den konkurrerende svømmehal. Imidlertdig forudsatte indgreb efter konkurrencelovens § 11 a, at støtten ikke var lovlig efter anden regulering. Foranlediget af sagen havde tilsynsmyndigheden udtalt, at kommunen ikke var forpligtet til at yde tilskud til alle foreninger, der udbød den støttede aktivitet, så længe begrundelsen var truffet ud fra saglige hensyn. Styrelsen afviste derfor klagen over den selektive støtte.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant